Foto

Gjate lancimit te projektit ne Bashkine Shijak

Trajnimi per intervistuesit te cilet do jene ne terren per te njohur anetaret e Keshillit Bashkiak ne Bashkine Shijak.

Mbledhja e Keshillit Bashkiak Shijak, Korrik 2017

Grupi i punes duke diskutuar metodologjine e monitorimit te takimeve te Keshillit Bashkiak Shijak.

Dëshironi të lexoni se çfarë është diskutuar sot në mbledhjen e këshillit bashkiak Shijak?

COMMENTS