Titulli i projektit: Të rinjtë si edukatorë në parandalimin e trafikimit të qënieve njerëzore

Periudha e zbatimit:  1 Mars- 30 Shtator 2015 Donator: Terres des Hommes Buxheti: 1500 $US

Titulli i projektit: Të rrugëtojmë sëbashku drejt proceseve vendim-marrëse

Periudha e zbatimit:  1 Mars- 30 Shtator 2015

Donator: Terres des Hommes

Buxheti: 1500 $US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0