Category: Projekte te perfunduara

Titulli i projektit: Të rrugëtojmë sëbashku drejt proceseve vendim-marrëse

Periudha e zbatimit: Janar 2012- Dhjetor 2015 Donator: Olof Palme International Center, Qeveria Suedeze Buxheti: 81,639 EUR     ...
2 / 2 POSTS