“Rritja e llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së përfaqësuesve vendorë në Shijak”

“Rritja e llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së përfaqësuesve vendorë në Shijak”

Periudha e zbatimit: Maj 2017- ne vazhdim Donator: Delegacioni Europian në Shqipëri, Fondi CIVILISC, Instrumenti i Shoqërisë Civile kundër Korrupsi ...
Dëshironi të lexoni se çfarë është diskutuar sot në mbledhjen e këshillit bashkiak Shijak?

Dëshironi të lexoni se çfarë është diskutuar sot në mbledhjen e këshillit bashkiak Shijak?

Dëshironi të lexoni se çfarë është diskutuar sot në mbledhjen e këshillit bashkiak Shijak? Më poshtë është një përmbledhje: U votua projektvendi ...
Grupi i punës duke diskutuar metodologjinë e monitorimit të takimeve të këshillit bashkiak

Grupi i punës duke diskutuar metodologjinë e monitorimit të takimeve të këshillit bashkiak

Grupi i punës duke diskutuar metodologjinë e monitorimit të takimeve të këshillit bashkiak. A i ndjekin këshilltarët takimet? Sa shpesh flasin ata? Çf ...
Trajnimi për intervistuesit të cilët do jenë në terren për të njohur anëtarët e Këshillit Bashkiak në Bashkinë Shijak.

Trajnimi për intervistuesit të cilët do jenë në terren për të njohur anëtarët e Këshillit Bashkiak në Bashkinë Shijak.

Trajnimi për intervistuesit të cilët do jenë në terren për të njohur anëtarët e Këshillit Bashkiak në Bashkinë Shijak. Intervistuesit do të jenë përgj ...

Titulli i projektit: Të rrugëtojmë sëbashku drejt proceseve vendim-marrëse

Periudha e zbatimit: Janar 2012- Dhjetor 2015 Donator: Olof Palme International Center, Qeveria Suedeze Buxheti: 81,639 EUR     ...

Titulli i projektit: Formimi i Liderëve Rinor për Mobilizim Komunitar

Periudha e implementimit : Shkurt 2016-në vazhdim Donator: Olof Palme International Center, Qeveria Suedeze ...
7 / 7 POSTS